Różnica pomiędzy napojem energetycznym a napojem izotonicznym.