Zapotrzebowanie energetyczne – od czego zależy?

Każdy z nas ma inne zapotrzebowanie energetyczne, które jest zależne od bardzo wielu czynników, takich jak wiek; płeć, stan fizjologiczny, masa ciała, wzrost, proporcje między tłuszczową i beztłuszczową masą ciała oraz warunków klimatycznych. Część naszego ogólnego zapotrzebowania energetycznego stanowi podstawowa przemiana materii (skrót: PPM), czyli energia przeznaczona na utrzymanie podstawowych funkcji narządów wewnętrznych, budowy nowych komórek, utrzymania stałej ciepłoty ciała czy biosyntezy składników ciała. Aby obliczyć swoje zapotrzebowanie energetyczne, a co za tym idzie całkowitą przemianę materii, należy do podstawowej przemiany materii dodać ponadpodstawową przemianę materii. Podstawową przemianę materii liczy się, mnożąc 1 kcal przez 24 godziny, a to mnożąc przez masę ciała. Następnie należy podstawową przemianę materii pomnożyć przed odpowiedni współczynnik zależny od naszej aktywności fizycznej, wynoszący między 1, 4 dla najmniejszej aktywności fizycznej a 2, 0 dla największej.