Zwroty_Reklamacje

Zwroty, Wymiana.

 

Kupując w  telbut.pl  nie ma ryzyka nieudanych zakupów, nie musisz nawet podawać powodu.

Zamówienie możesz zwrócić w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki.

 

Wymienimy lub zwrócimy Ci pełną kwotę pieniędzy za produkt w ciągu 3 dni, jeżeli nie będzie on nosił śladów użytkowania, będzie zapakowany w oryginalne opakowanie a do przesyłki zwrotnej dołączysz fakturę zakupu.

 

Wymiana towaru lub zwrot pieniędzy nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez nas zwracanego produktu z fakturą. W większości przypadków wymiana lub zwrot pieniędzy nastąpi już następnego dnia po otrzymaniu przez nas przesyłki zwrotnej.

 

UWAGA - nie wysyłaj zwracanego towaru paczką za pobraniem - takich paczek nie możemy przyjmować !

 

Reklamacje.

 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

a. Klient, składający oświadczenie o odstąpieniu, zobowiązany jest do jednoczesnego odesłania Towaru,

b. Sklep zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego cenę przelewem na wskazany przez niego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu,

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech (3) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

2. Każdy Klient ma prawo złożyć reklamację w razie stwierdzonej niezgodności Towaru z umową. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.

3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Jednocześnie z reklamacją należy odesłać Towar, którego reklamacja dotyczy.

4. Przed wysłaniem reklamacji w formie pisemnej zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.

5. W reklamacji Klient winien wskazać wybrany przez siebie sposób doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, tj. czy w razie uwzględnienia reklamacji wnosi o wymianę Towaru czy też o zwrot zapłaconej ceny.

6. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół

szkody. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy zgłosić bezzwłocznie. Do reklamacji należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia Towaru, a w miarę możliwości także informacje na temat doręczyciela.

7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.

8. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania.

9. W przypadku dostarczenia Towaru niezgodnego z zamówieniem, koszt odesłania pomylonego produktu oraz przesłania Towaru prawidłowego, ponosi Sklep. Zwrot kosztów odesłania Towaru następuje przelewem na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu

10. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

11. Reklamacje i wszelką korespondencję wymagającą formy pisemnej, w tym oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej oraz zwroty Towarów należy kierować na adres wskazany w części I. Regulaminu.

12. W każdym przypadku, gdy Klienta odsyła/zwraca Towar zobowiązany jest do załączenia do niego rachunku lub faktury, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w pkt 9. lub gdy Klient składając reklamację żąda wymiany Towaru.

 

 

Sklep telbut.pl jest dedykowany wszystkim, którzy oczekują wiarygodnego sklepu internetowego. Najwyższy poziom obsługi Klienta jest dla nas priorytetem a nasz serwis zapewnia poczucie komfortu i bezpieczeństwa zakupów w Internecie.

 

Do pobrania dokument zwrotu/wymiany produktu: pobierz

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel